Robotik - Jämna startår (ht20)


Examen: Teknisk Fysik
För dig som påbörjat detta blockschema ht20 så kan du kontakta programansvarig om problem fås med behörighet till System och algoritmer för autonoma fordon. I det nya blockschemat är Matrisberäkningar och tillämpningar utbytt till kursen Artificiell intelligens - grunderna vilket löser detta förkunskapskrav så om du har läst den så kan du bortse från denna information.

Detta blockschema är ett tidigare förslag på Robotik för dig som har ett jämnt startår, d.v.s. HT20, HT22, o.s.v. Nu from vt21 så gäller blockschemat Robotik - F17 & framåt (Jämna startår) som den officiella profilstrukturen. Telerobotik kommer dock att fortsätta finnas som sökbar för de studenter som vill läsa den utöver de kurser som finns i det nya blockschemat.

Total hp: 300,0

Ladda upp din ISP för att få den ifylld

Om du inte laddar upp en egen ISP så kommer en default-isp användas, så det räcker med att trycka "Ladda ner" om du inte har något speciellt skäl att ladda upp en fil.

En lämplig guide för hur du laddar upp din ISP finns här

OBS!
Denna funktion är endast kompatibel med den senaste versionen av den individuella studieplanen i .xlsm-format. Kurser i ditt blockschema som inte återfinns i den individuella studieplanen kommer att läggas in under fliken "Ej inlagda kurser". Dessa kurser måste sedan läggas in manuellt på rätt plats. Kontrollera att allt stämmer i den nedladdade filen.