Teoretisk fysik - F16 & bakåt (inte klar)


Examen: Teknisk Fysik
Förslag på blockschema för Teoretisk fysik till dig som började HT16 eller tidigare.

Information om profilkurser: Kursen icke-linjär fysik kan läsas istället för rymdplasmafysik i läsperiod 4 men går endast vartannat år. Dynamisk modellering av levande system och Elektrodynamik II går också vartannat år. Kurserna Kvantfältteori I och II har omfattande förkunskapskrav och kan läsas läsperiod 3 respektive 4 varje år. Detta blockschema är endast ett förslag. Vi ser gärna att ni skapar er egen profil eller kontaktar kvalitetsamanuens med förslag på kurser/progression som skulle passa Teoretisk fysik så att vår profil kan bli så bra som möjligt. Lycka till med studierna!

Total hp: 285,0

Ladda upp din ISP för att få den ifylld

Om du inte laddar upp en egen ISP så kommer en default-isp användas, så det räcker med att trycka "Ladda ner" om du inte har något speciellt skäl att ladda upp en fil.

En lämplig guide för hur du laddar upp din ISP finns här

OBS!
Denna funktion är endast kompatibel med den senaste versionen av den individuella studieplanen i .xlsm-format. Kurser i ditt blockschema som inte återfinns i den individuella studieplanen kommer att läggas in under fliken "Ej inlagda kurser". Dessa kurser måste sedan läggas in manuellt på rätt plats. Kontrollera att allt stämmer i den nedladdade filen.