Nuvarande status...


Så här dåligt har det alltså gått...
Examen: Teknisk Fysik

Total hp: 84,0

Ladda upp din ISP för att få den ifylld
OBS!
Denna funktion är endast kompatibel med den senaste versionen av den individuella studieplanen i .xlsm-format. Kurser i ditt blockschema som inte återfinns i den individuella studieplanen kommer att läggas in under fliken "Ej inlagda kurser". Dessa kurser måste sedan läggas in manuellt på rätt plats. Kontrollera att allt stämmer i den nedladdade filen.