Atom och kärnfysik (FYS)


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Denna kurs ges ej längre. Den har ersatts av Kärnfysik.

OBS! Enligt utbildningsplanen: Kursen Atom- och kärnfysik får räknas som en baskurs inom fysikalisk teori med tillämpningar för de studenter som tar ut en examen som sjukhusfysiker. För övriga studenter räknas Atom- och kärnfysik som allmän ingenjörskurs.

Kursen ger grundliga teoretiska och experimentella kunskaper om atomens och atomkärnans egenskaper, radioaktiva nukliders produktion/sönderfall och ger en god grund för fortsatta studier i strålningsfysik.Kursen omfattar atom- och kärnmodeller, röntgenflourescens, radionuklider, sönderfallsprocesser, seriesönderfall, neutroner, fission, fusion, kärnreaktorer samt olika typer av acceleratorer. Slutligen ingår även räknestatistik och växelverkan i fotondetektorer. Obligatoriska laborationer.

Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5RA000s

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 7,5

Spår