Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar numeriska metoder för fysikaliska simuleringar av gas- och vätskeflöden. I kursen används finita differensmetoden och finita elementmetoden med inriktning mot flödesmekanik. Kursen omfattar studier av olika beräkningsproblem inom strömningslära t.ex. randvillkor och diskretisering. I den praktiska delen av kursen används programvaran COMSOL och kursen innehåller en genomgång av relevanta funktioner i programmet. Ett beräkningsprojekt i COMSOL avslutar kursen.Kursen hade tidigare kurskoden 5FY138.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY167

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår