Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens behandlar avbildande MR-systems (kärnspinnresonans) tekniska uppbyggnad och funktion, pulssekvensernas betydelse för informationsinnehållet i MR-bilden samt ger träning i att kvalitetskontrollera och optimera ett avbildande MR-system.

Kursen omfattar huvudprinciperna för bildgivande MR, huvudmagnet, flöde, homogenitet, shimning, gradientspolar och -fält, RF-systemet, sändar- och mottagarspole. Slutligen behandlas ultraljudsteknik. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA007

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår