Ej programkurs - Avancerad datorgrafik och tillämpningar - Måste tillgodoräknas


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Observera att denna kurs inte ingår i Teknisk fysiks utbildningsplan. Det innebär att ett större ansvar ligger på dig som student att försäkra dig om att allt går rätt till. Lägg särskilt märke till att:
* för att få räkna kursen till någon av examenskategorierna (till exempel Allmänna ingenjörsområdet eller Projektkurs) måste du ansöka om att få tillgodoräkna dig kursen samt få detta beviljat.
* när du söker till kursen på antagning.se måste du fylla i att du söker kursen som en fristående kurs, inte programkurs.

Mer info om tillgodoräknande: http://www.physics.umu.se/student/tekniskfysik/blanketter/


Kursen behandlar rendering av 3D modeller med fokus på realtid, belysningsmodeller, avancerade textureringsmodeller, programmering av hårdvaruaccelererade grafikalgoritmer, spatialt (3D) ljud. Datastrukturer för spatiell uppdelning av geometri, culling. Algoritmer och metoder för uppsnabbning av rendering. Datorhårdvara och kringutrustning för interaktion. Översikt av tillämpningar och tillämpningsområden som till exempel datorspel, utbildningssimulatorer och augmented reality.

Förutom de kurser som nämns som förkunskapskrav ska man även ha klarat av minst två års studier.
Info
Institutionen för datavetenskap
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5DV051

Kategorier
Datavetenskap 7,5

Spår