Ej programkurs - Fördjupning i termodynamik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Studenten genomför en individuell fördjupningsuppgift som ansluter till en grundkurs i termodynamik. Valet av uppgift ska godkännas av kursansvarig lärare och genomföras självständigt under handledning. Uppgiften redovisas normalt med en skriftlig rapport men kan även presenteras muntligt.

Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 1,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY154

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 1,5

Spår