Ej programkurs - Människa-robotinteraktion - Måste tillgodoräknas


Observera att denna kurs inte ingår i Teknisk fysiks utbildningsplan. Det innebär att ett större ansvar ligger på dig som student att försäkra dig om att allt går rätt till. Lägg särskilt märke till att:
* för att få räkna kursen till någon av examenskategorierna (till exempel Allmänna ingenjörsområdet eller Projektkurs) måste du ansöka om att få tillgodoräkna dig kursen samt få detta beviljat.
* när du söker till kursen på antagning.se måste du fylla i att du söker kursen som en fristående kurs, inte programkurs.

Mer info om tillgodoräknande: http://www.physics.umu.se/student/tekniskfysik/blanketter/


Human-robot interaction (HRI) is the field of study to understand, design and evaluate robotics systems for use by or with humans. This course brings together knowledge from robotics, artificial intelligence, language processing, image analysis, cognitive psychology, and other fields to enable robots to have more natural and more efficient interactions with humans. The course deals primarily with how we create and evaluate such rich interactions, but also how psychological and sociological aspects are taken into consideration in the design process. More specifically, the course covers a sub-set of the topics levels of autonomy, shared control, remote presence, robot learning, attention, priming, imitation, emotion and intention recognition, natural language understanding, gesture and facial recognition, proxemics, anthropomorphism, trust, responsibility, and robot ethics. The studies will be a mix of theoretical studies of earlier work in the area, and practical development of algorithms and software for robots interacting with humans.

Utöver de kurser som finns listade som förkunskapskrav krävs även minst två års avklarade studier.
Info
Institutionen för datavetenskap
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5DV173

Kategorier

Spår


Ger behörighet