Envariabelanalys 1


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Denna kurs kan inte räknas in i examen tillsammans med kursen Endimensionell analys 1.

På kursen introduceras begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata och regler för att beräkna derivata och gränsvärde av produkter, kvoter och sammansättningar ges. Vidare behandlas medelvärdessatsen, inverser till trigonometriska funktioner, den naturliga logaritmen, exponentialfunktionen, extremvärdesproblem, metoder för att skissa grafer, Newtons metod för att approximera nollställen och Taylorapproximation. På kursen ingår obligatoriska datorlaborationer.
Förkunskapskrav
Ger behörighet