Envariabelanalys 2


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Denna kurs kan inte räknas in i examen tillsammans med endimensionell analys 2!

På kursen introduceras Riemannintegralen och dess grundläggande egenskaper. Integralkalkylens fundamentalsats och medelvärdessats samt olika integrationsmetoder t ex variabelsubstitution och partiell integration behandlas. Kursen behandlar båglängd och generaliserad integral. Vidare behandlas följder och serier och konvergenskriterier för dessa utreds. Dessutom berörs första ordningens differentialekvationer och linjära av högre ordning. Obligatoriska datorlaborationer ingår.
Förkunskapskrav
Ger behörighet