Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 270 hp totalt samt uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen.

Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 30,0
Nivå Avancerad
Kod 5FY123

Kategorier
Examensarbete 30,0
Avancerade kurser 30,0

Spår