Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Detta är en projektkurs och den följer teknisk-naturvetenskapliga fakultetens krav för projekt. Genom självstudier och handledning ges en introduktion till att arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete i projektform. Studenten utför arbetet tillsammans med en forskare eller inom en forskargrupp och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till forsknings- och utvecklingsarbete inom teknik och naturvetenskap. Centralt i kursen är att som en del i projektorganisation samverka med forskare.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 15,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY203

Kategorier
Projektkurs 15,0
Projektkurs sammanhängande 15,0
Allmänna ingenjörskurser 15,0

Spår