Hållbar utveckling för ingenjörer


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens övergripande mål är att ge studenterna de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna arbeta för en hållbar utveckling i den framtida yrkesrollen som ingenjör. Under kursen behandlas komplexa hållbarhetsutmaningar samt hållbarhetsaspekter från ett individuellt till globalt perspektiv.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5TF080

Kategorier
Hållbar utveckling 7,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår