Informationsteori, nätverk och marknader


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen introducerar informationsteori, nätverksteori och spelteori för att beskriva och modellera system som inte kan behandlas med den statistiska fysikens fullständigt ordnade eller oordnade interaktionsmodeller. Genom att kombinera grundläggande kunskap och förståelse inom de tre teorierna härleder vi enkla modeller för att bättre förstå grundläggande mekanismer i handel och marknader.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY126

Kategorier
Projektkurs 2,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår