Ingenjörens roll i arbetslivet


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger en inblick i verksamheten vid ett företag och vad en ingenjör arbetar med. En kommande yrkeskarriär förbereds genom studier av arbetsmarknaden, byggande av nätverk och skapande av kontaktytor. Projekt baserade på företagens behov genomförs.

Kursen är indelad i två moment:

1. Orientering i yrkesliv och arbetsmarknad (3 hp) Momentet omfattar att självständigt planera och genomföra besök vid olika företag, alternativt flera besök på olika avdelningar inom ett företag. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt.

2. Projektarbete (4.5 hp) Momentet omfattar genomförandet av ett projekt och baseras på ett formulerat behov från ett företag. Alternativt kan en egen innovationsidé utvecklas i samarbete med en näringslivspart. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt i delrapporter och en slutrapport.
Info
Enheten för professionskurser
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5TN030

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5
Projektkurs 4,5
Projektkurs i nära samverkan med näringslivet 4,5

Spår