Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY206

Kategorier
Projektkurs 1,0
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår