Kemometri


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger en introduktion till multivariat dataanalys i kemi och kemisk industri. Kursen behandlar modellbegreppet, anpassning av kemiska data till empiriska modeller, statistisk experimentell försöksplanering, optimering av kemiska processer och projektionsmetoder för visualisering av kemiska multivariata processdata. Kursen omfattar föreläsningar, övningar i försöksplanering och multivariat dataanalys. Laborationerna omfattar syntesoptimering och statistisk försöksplanering och analys av kemiska multivariata processdata.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Kemiska institutionen
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5KE053

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår