Kvantfältteori I


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar relativistisk kvantmekanik med Dirac- och Klein-Gordonekvationerna, Lagrangeformulering av fältteorier och relationen mellan symmetrier och konserverade storheter. Därefter kvantiseras skalär-, Dirac- och fotonfälten m.h.a. kanonisk kvantisering och annihilations- och kreationsoperatorer. Propagatorbegreppet introduceras och S-matrisexpansionen och Feynmanreglerna för kvantelektrodynamik (QED) tas fram. QED tillämpas på olika spridningsprocesser, t.ex. Comptonspridning.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY179

Kategorier

Spår