Kvantfysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Denna kurs ges ej längre. Den har ersatts av Modern Fysik 4,5hp 5FY205 fr.o.m. läsåret 18/19 och framåt.

Målet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper i kvantfysik. Vågfunktionen och dess sannolikhetstolkning samt Schrödingerekvationen introduceras och tillämpas. Den kvantmekaniska bilden av väteatomen beskrivs och kvanttal för rörelsemängdsmoment och spinn introduceras. Optiska spektra för enkla atomer tas upp. Atomkärnans uppbyggnad och egenskaper behandlas översiktligt.

Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 4,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY118

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 4,5

Spår