Linjära Reglersystem


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen inleds med exempel på modellbeskrivningar av fysikaliska system. Därefter introduceras beskrivningen av linjära tidsinvarianta system med hjälp av överföringsfunktioner och tillståndsmodeller. Analys och syntes av linjära återkopplade system följer därefter. Slutligen behandlas frågor rörande design av reglersystem, som exempelvis reglersystems arkitektur och mekanismer som motverkar integratoruppvridning.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Teori, 5.0 hp (Theory, 5.0 ECTS);
2. Laboration, 2.0 hp (Laboratory, 2.0 ECTS);
3. Seminarium, 0.5 hp (Seminar, 0.5 ECTS).
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5EL263

Kategorier
Avancerade kurser 7,5
Profilkurs 7,5

Spår