Mekatronik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar mekatronik och några av dess delområden elektronik, reglerteknik, datorteknik och mekanik. Prototypbygge och programmering av inbyggda system utgör fundamentala inslag i kursen. Kursens praktiska laborationer behandlar reglerteknik, sensorteknik samt programmering av inbyggda system. Även utskrift av mekaniska detaljer med 3D-skrivare behandlas i samband med laborationerna.Kursen avslutas med ett större projekt, där två eller flera projektgrupper samverkar. Målet med projektet är att designa och praktiskt realisera ett system som belyser vikten av att ha en helhetsbild av mekatronikens olika delområden.

Kursen består av fyra moment:
1. Teori, 1.0 hp (Theory, 1.0 ECTS);
2. Laborationer, 2 hp (Laboratory, 2.0 ECTS);
3. Projekt, 4.0 hp (Project, 4.0 ECTS);
4. Seminarium och utvärdering, 0.5 hp (Seminar and Evaluation, 0.5 ECTS).
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5EL252

Kategorier
Avancerade kurser 7,5
Profilkurs 7,5
Projektkurs 4,0

Spår