Metoder och verktyg för ingenjörer


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Utbytt mot Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik 7,5hp 5FY206 fr.o.m. läsåret 19/20 och framåt.

Denna kurs, som är den första som man läser på teknisk fysik, är speciellt anpassad för att introducera studenter. I kursen får man träna och vidareutveckla sina matematiska räknefärdigheter. Man får också lära sig mätvärdesbehandling samt metoder för att ta fram enkla fysikaliska modeller, vilket man tränar genom experimentella övningar. Räkneövningar och experimentell problemlösning sker oftast i grupper för att man ska lära känna sina studiekamrater och få en god sammanhållning, något som är ett angeläget syfte med kursen.

En annan viktig del i kursen, som är väsentlig för både studierna och det kommande arbetslivet, är övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. En erfaren lärare ger intressanta tips om vad man ska tänka på vid presentationer och man får öva genom att både skriftligt och muntligt presentera resultat från de experimentella övningarna. Kursen ger också inblick i programmet teknisk fysik och man får kontakt med programledning och studienämnden, som består av studenter från äldre årskullar. Dessa deltar aktivt i några utbildningsmoment och i introduktionen av nya studenter. I kursen ingår några inspirationsföreläsningar som är tänkta att stimulera intresset för de fortsatta studierna. Exempelvis kan en tidigare student på programmet berätta om sin syn på utbildningen och arbetslivet som teknisk fysiker. I ett annat fall kan en forskare vid institutionen ge en populärvetenskaplig föreläsning.

Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY137

Kategorier
Projektkurs 1,0
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår