Mikrodatorer i inbyggda system


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar ett utvecklingsverktyg för en typisk mikrokontroller och programmering av denna kontroller i assembler. Mikrokontrollerns arkitektur med avseende på bland annat CPU, serieportar, parallellportar och timer studeras. I kursen ingår även programmering av mikrokontrollern för kommunikation med yttre enheter såsom displayer, inmatningsenheter och mätgivare. Dessutom ingår träning i felsökning på såväl hård- som mjukvara, samt träning i att läsa, tolka och förstå datablad.
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5EL014

Kategorier
Projektkurs 5,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår