Nukleärmedicinsk teknik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar nukleärdiagnostiska metoder för att spåra kemiska substansers transport och omsättning i biologiska och andra system samt ger träning i att kontrollera och optimera avancerad nukleärdiagnostisk utrustning. Kursen omfattar teknik för radionuklidproduktion, farmakologiska krav, mätning av upptag och utsöndring, radioimmunoanalyser, gamma- och positronkamera, emissionsdatortomografi. Slutligen behandlas tillämpad interndosimetri och strålskydd. Obligatoriska laborationer.

Kursen är obligatorisk för en sjukhusfysikerexamen.

Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA011

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår