Optimering med tillämpningar


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen hette tidigare Ickelinjär optimering och hade kurskod 5DA001.

Kursen behandlar processen modellering-simulering-analys-optimering med fokus på optimering. Vidare behandlas på fördjupad nivå olika optimeringsansatser (direkta, iterativa, stokastiska, approximativa), teori för icke-linjära problem såsom villkor för optimum och konvergenshastighet, principerna för bivillkorsproblem, linjär optimering och minsta-kvadratproblem. Kursen behandlar i huvudsak kontinuerliga optimeringsproblem, men icke-kontinuerliga berörs också. Färdighetsträning och tillämpning av teorin görs genom datorlaborationer som utförs i Matlab och med programbibliotek.
Info
Institutionen för datavetenskap
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5DA004

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår