Partiella differentialekvationer med FEM


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen introducerar finita element metoden för numerisk lösning av linjära och ickelinjära system av partiella differentialekvationer. Vi presenterar grundläggande partiella differentialekvationerna tillsammans med resultat om existens, entydighet, och regularitet. Utgående från dessa resultat visar vi grundläggande feluppskattningar för finita element metoden och med hjälp av dessa utvecklar vi adaptiva finita element metoder. Flera exempel på praktiska tillämpningar inom värmeledning, solidmekanik, fluidmekanik, samt system av reaktion diffusions ekvationer ges också. Datorövningar illustrerar implementationen och tillämpningar av finita element metoden till verkliga problem.
Ger behörighet
Info
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5MA032

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår