Programmeringsteknik med C och Matlab


Kursen behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp så som algoritm, iteration, implementation och kompilering definieras. I momentet ingår en introduktion till hur man löser problem med hjälp av algoritmer på ett systematiskt sätt. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. Under kursen ges en fördjupad introduktion till studieteknik och kursens uppläggning stimulerar studentens användande av strukturerad studieteknik. Under kursens gång kommer studenten att skriva program i C och Matlab.

Info
Institutionen för datavetenskap
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5DV157

Kategorier
Matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg 7,5
Datavetenskap 7,5

Spår