Projekt i strålningsmiljö


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Joniserande strålning finns naturligt i vår miljö, t.ex. i berggrund och i brunnar. Människan har också skapat artificiella strålkällor såsom t.ex. kärnkraft och medicinska bestrålningar. I kursen kommer du att få fördjupa dig inom ett valt projektområde där uppkomst, nivåer, potentiella risker och miljöpåverkan behandlas. Kursen bedrivs i projektform där du tränas att arbeta inom givna projektmodeller. Kursen kan med fördel läsas parallellt med Hållbar utveckling och strålningsmiljö (5RA029).
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 3,0
Nivå Grundläggande
Kod 5RA032

Kategorier
Projektkurs 3,0
Allmänna ingenjörskurser 3,0

Spår