Projektarbete inom teknisk fysik, 3 hp


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen utbytt till Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk fysik 3hp 5FY199

Kursens mål är att den studerande ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Arbetet utförs t.ex. vid ett företag där studenten får träning i att applicera sina kunskaper på problemställningar som har anknytning till teknik och industriella processer. Projektarbetet sker i samverkan med de anställda i företaget.

Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 3,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY070

Kategorier
Projektkurs 3,0
Allmänna ingenjörskurser 3,0

Spår