Projektkurs i datorseende


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.
Kursen behandlar en tillämpning inom något eller några av teoriområdena bildanalys, 3D-rekonstruktion och/eller mönsterigenkänning. De relevanta ämnesområdena samt teori kring en projektstyrningsmodell, exempelvis Scrum, introduceras inledningsvis. Därefter vidtar ett större programutvecklingsprojekt. Utformningen av projektet varierar mellan åren. Exempel på tänkbara projekt är:

*Konstruera en applikation som givet en uppsättning bilder av ett vardagsrum, bygger upp en 3D-modell av det och visualiserar det tillsammans med IKEA-bokhyllan Billy (eller annan möbel).

*Konstruera en applikation som givet ett antal inskannade specificerade telefonifakturor beräknar vilket telefonabbonemang som skulle vara billigast.

*Konstruera en applikation som givet ett punktmoln taget med en laserscanner i en gles skog, identifierar träd samt beräknar dess diametrar i brösthöjd.

*Utveckla en metod som givet indata i form digitala bilder och/eller 3D-punktmoln inhämtade i en skog detekterar träd samt klassificerar trädslag.

*Identifiera och lokalisera frukter i kamerabilder, med hjälp av kombinerade klassificerare (classifier fusion).

*Analysera 3D-bilder från en Kinectkamera för detektion av människor, träd, buskar och stenar.