Projektledning 1 Nätbaserad


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i projektledning och projektarbete. Olika modeller, metoder och verktyg för projektstyrning diskuteras och används i praktiska tillämpningar. Kursen behandlar ett projekts olika faser, det vill säga målformulering, start, styrning och avslut. För målformuleringsfasen behandlas uppgiftsdefinition, ekonomi och tidsplanering. För projektgenomförandet behandlas organisering, ledningsarbete, projektstyrning och projektuppföljning. Områden som ekonomi, förhandlingsteknik, mötesteknik, kvalitetsverktyg och presentationsteknik berörs under kursen. Projektet genomförs i grupper om minst 3 studenter.

Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5ÖÄ009

Kategorier
Projektledning 7,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår