Projektledning 1


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar ett projekts olika faser, det vill säga målformulering, start, styrning och avslut. För målformuleringsfasen behandlas uppgiftsdefinition, ekonomi och tidsplanering. För projektgenomförandet behandlas organisering, ledningsarbete, projektstyrning och projektuppföljning. Områden som ekonomi, förhandlingsteknik, mötesteknik, kvalitetsverktyg och presentationsteknik berörs under kursen.

Kurstillfällena i LP 2 och LP 4 ges på distans.

Förkunskapskrav
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5EL223

Kategorier
Projektledning 7,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår