Projektledning 2 Nätbaserad


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger fördjupade tillämpade kunskaper och färdigheter i projektledning och projektarbete. Olika modeller, metoder och verktyg för projektstyrning diskuteras och används i praktiska tillämpningar.

Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5EL164

Kategorier
Projektledning 7,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår