Radioterapi


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens behandlar olika metoder och belyser viktiga säkerhetsaspekter vid strålbehandling. Kursen omfattar moderna metoder för strålbehandling, isocentrisk teknik, pendling, oregelbundna fält, helkroppsbehandling liksom kombinationsbehandlingar. Vidare behandlas olika beräkningsalgoritmer för dosplanering, simulering och kontrollsystem samt strålningsbiologiska aspekter på strålbehandling med modeller för fraktionerad behandling. Säkerhetsaspekter för både patienter och personal ingår också.

Du behöver ha läst Strålningsbiologi och strålskydd, 7,5 hp, Röntgenteknik, 7,5 hp, och Tillämpad dosimetri, 5 hp, eller motsvarande.

Kursen är obligatorisk för en sjukhusfysikerexamen.

Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 5,0
Nivå Avancerad
Kod 5RA022

Kategorier
Profilkurs 5,0
Avancerade kurser 5,0

Spår