Röntgenteknik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens behandlar utrustning och metoder för röntgendiagnostik, främst för kliniska tillämpningar, samt ger träning i att optimera och kontrollera sådan utrustning. Kursen omfattar teknik och metoder vid konventionell och digital röntgendiagnostik, datortomografi samt bildkvalitet och patientdosoptimering. Vidare behandlas beskrivning av bildgivande system med spridnings- och överföringsfunktioner, Fourier-transformering och digital bildbearbetning. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA038

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår