Rymdfysik med mätteknik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen fokuserar på rymdmiljön i vårt solsystem och olika mätmetoder för att studera denna. Bl.a. behandlas solen, solvinden, sol-jord-kopplingen, magnetosfärsfysik, norrsken, planeter, kometer, asteroider och interplanetärt damm. Mättekniker för rymdburna instrument (t.ex. mätningar av vågor, fält och partiklar) såväl som markbaserade instrument (t.ex. radar och optiska mätningar) diskuteras. Kursen behandlar raket- och banberäkningar och ger en översikt över centrala rymdmissioner. Centralt för kursen är ett antal längre laborationer där studenterna med hjälp av datorer självständigt får lära sig tolka och analysera autentiskt mätdata från markbaserade och rymdburna mätinstrument.
Ger behörighet
Info
Institutionen för fysik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5FY183

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår