Strålningsdosimetri


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Växelverkansprocesser tillämpas på en makroskopisk skala, och leder till storheter som kerma, exposition och absorberad dos. Grundläggande begrepp som energy transferred, net energy transferred, energy imparted, Fanos teorem och W/e behandlas. Olika typer av jämvikt och kavitetsteorier diskuteras i detalj. Praktiska aspekter och dosimetriska perturbationseffekter för detektorer diskuteras och en introduktion till mikro- och interndosimetrin ges. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.Kursen är obligatorisk för en sjukhusfysikerexamen.


Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 15,0
Nivå Avancerad
Kod 5RA008

Kategorier
Projektkurs 5,0
Profilkurs 15,0
Avancerade kurser 15,0

Spår