Strålningsmiljö


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar joniserande strålnings naturliga och artificiella förekomst i miljön, dess risker och spridningsvägar samt mätmetoder för att bestämma radioaktivitet i miljöprover och människa. Kursen omfattar grunderna för joniserande strålning samt människans naturliga strålningsmiljö, radon, kärnvapen och kärnkraft. Vidare behandlas spridning av radioaktiva ämnen i miljö och människa, risker och riskbedömning, cancer och akuta skador samt mätmetoder, provberedning och mätning av radioaktivitet i naturen och människa. Kursen behandlar också elektromagnetiska fält från kraftledningar till mobiltelefoni.I kursen ingår ett obligatoriskt projekt.Kursen omfattar två delar1. Teori, 5 hp2. Projekt, 2,5 hp

Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5RA003

Kategorier
Projektkurs 2,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår