Strålningsväxelverkan


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar fotoners och laddade partiklars växelverkan med materia. Processernas tvärsnitt och deras beroende av fotonenergin, mediets atomnummer och densitet beskrivs i detalj. Vidare behandlas Bethe-Blochs mass-bromsförmåga, bromsstrålning samt tvärsnittens parameterberoende. Kursen behandlar även principen för produktion av röntgenstrålning i röntgenröret. En översiktlig beskrivning ges av relevanta Monte-Carlo tekniker. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5RA006

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår