Teknik, etik och miljö


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att studenten ska kunna beskriva teknisk förändring ur ett historiskt perspektiv såväl som i relation till moderna förändringar i samhället. Studenten ska vara orienterad i etikens grunder och tillämpningar som miljöetik och den etik som är relevant för det tekniska området i samhället. Studenten ska också vara orienterad om miljösituationen i världen, människans möjlighet att agera samt Sveriges miljösituation. Detta ska sättas i samband med en framtida hållbar utveckling.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5GV056

Kategorier
Hållbar utveckling 7,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår