Teknik för hållbar utveckling


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


I kursen ges en kunskapsmässig grund för att den studerande i sin framtida yrkesverksamhet som ingenjör ska kunna bidra till en utveckling mot ett hållbart samhälle. Kursen utgår från en definition av hållbar utveckling ur tre aspekter: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Ett valbart teknikområde exemplifierar teknikens roll.
Förkunskapskrav
Ger behörighet
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Grundläggande
Kod 5EL240

Kategorier
Hållbar utveckling 7,5
Allmänna ingenjörskurser 7,5

Spår