Telerobotik och tillämpad sensorfusion


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar teori inom sensorfusion, estimeringsteori och telerobotik. Tillämpningen av teorin sker via laborationsmoment, samt ett mindre projektarbete. Projektarbetet genomförs inom något eller några av teoriområdena sensorfusion, telestyrning, estimeringsteori. Projektet använder sig av en mindre projektmodell där projektresultatet levereras genom muntlig presentation och en teknisk rapport.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Teori, 2.5 hp (Theory, 2.5 ECTS);
2. Laborationer och and simuleringsövningar, 2.0 hp (Labs and Simulations, 2.0 ECTS);
3. Projekt, 3.0 hp (Project, 3.0 ECTS).
Info
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5EL259

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5
Projektkurs 3,0

Spår