Tillämpad digital signalbehandling


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar digital signalbehandling med speciell tonvikt på metoder som renodlar en signals egenskaper och informationsinnehåll vid en mätsituation. Kursen behandlar sampling, rekonstruktion, transformmetoder, fönstermetoder, filtrering, brusreducering, spektralanalys och processidentifiering. Dessutom berörs tillämpningar av Wavelets. Kursen ges i projektform och den ges i samarbete med Medicinsk Teknik.Kursen hade tidigare kurskod 5EL163.
Ger behörighet