Tillämpad medicinsk bildbehandling


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Projekt presenteras av en beställare med klinisk anknytning tillsammans med den projektmodell som ska användas. En projektorganisation bildas och studenterna genomför en förstudie där de bygger en verktygslåda i Matlab som innehåller bland annat: filter i bild- och frekvensplan, segmentering, matrisbaserade geometriska operationer, omsampling av bilder, och interface till bildvisningsverktyg.
Redovisningar av delresultat sker i form av veckovisa muntliga statusrapporter till beställaren. Därutöver redovisas förstudie, preliminär halvtidsrapport och slutrapport skriftligt där varje kapitel har en författarlista. Slutrapporten redovisas även i form av ett muntligt föredrag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utföra filtrering av digitala bilder och konstruera egna filter
- redogöra för sambanden mellan det spatiella rummet och frekvensrummet
- utföra segmentering med grundläggande segmenteringsmetoder samt analysera och motivera val av metod
- utföra matrisbaserade geometriska operationer, t ex translationer och rotationer
- genomföra omsampling av bilder
- behärska olika roller vid arbete i projektform
- genomföra matchning av bilder från olika undersökningar