Tillförlitlighetsteori


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


VARNING - DENNA KURS HAR SLUTAT GÅ OCH ERSÄTTS AV I PROFILEN SENSORTEKNIK OCH DATAANALYS AV KURSEN "BIG DATA OCH HÖGDIMENSIONELL ANALYS"

I kursen behandlas modeller för tillförlitlighet (livslängd, hållfasthet m m) hos system. I kursen ingår bl a Markovmodeller, Markovprocesser, felintensitet, livslängdsfördelningar, strukturfunktion, betydelsemått, systemtillförlitlighet, reparerbara system, analys av livslängdsdata och accelererad prövning. Obligatoriska datorlaborationer ingår.

Denna kurs hade tidigare kurskoden 5MS039.

Info
Institutionen för matematik och matematisk statistik
Poäng 7,5
Nivå Avancerad
Kod 5MS061

Kategorier
Profilkurs 7,5
Avancerade kurser 7,5

Spår