Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen är ett tillfälle att tillämpa kunskap och färdigheter från utbildningen i behovsstyrda utvecklingsprojekt. Kursen ger kunskap om och praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs utanför högskolan. Ett väl genomfört projekt är en merit att likställa med en arbetslivserfarenhet och kan skapa viktiga kontakter för framtiden. Arbetet utförs i projektform och kan genomföras enskilt eller i grupp.
Projektet kan genomföras när som helst under året, även under sommaren.
Mer information om kursen finns här

Ger behörighet