Profiler


Som student på Teknisk Fysik i Umeå har du, utöver möjligheten att fritt välja kurser också tillgång till flera fördefinerade profiler anpassade för att ge dig en djupare insikt inom de olika områdena. Självklart kan du följa någon av dessa profiler och byta ut individuella kurser för att hitta det spår som passar just dig bäst.


Beräkningsfysik

Beräkningsfysik

Beräkningsteknik är ett samlingsnamn som täcker in de väsentliga delarna inom datorbaserad beräkning/simulering/visualisering. Dessa olika tekniker gör det möjligt att beskriva och analysera komplicerade fenomen och system inom t.ex. naturvetenskap, teknik och medicin. Inom näringslivet kan kostnadseffektiviseringar göras genom att experiment och fysiska modeller kombineras med datorbaserad simulering så att …

Läs mer

Medicinsk fysik

Medicinsk fysik

Inom profilen medicinsk fysik kan två spår urskiljas: sjukhusfysik och medicinsk teknik.

Sverige har en god tradition inom medicinsk teknik och har på många sätt bidragit till en förbättrad sjukvård med uppfinningar som pacemakern, hjärt-lungmaskinen, strålkniven och utrustning för ultraljudsdiagnostik. Den tekniska utvecklingen inom vården går snabbt framåt och utrustningarna …

Läs mer

Rymd- och astrofysik

Rymd- och astrofysik

Mer än 99,5% av vårt synliga universum består av plasma (en gas ihuvudsak bestående av joner och elektroner). I en neutral gas påverkar partiklarna varandra enbart genom kollisioner, medan de i ett plasma även påverkas av elektriska och magnetiska krafter. Detta orsakar många spännande och avancerade fenomen i rymden.

Inom rymdforskningen …

Läs mer

Finansiell modellering

Finansiell modellering

Få har lyckats undgå de senaste årens ekonomiska turbulenser med finanskrisen 2008 och den nuvarande europeiska skuldkrisen. Dessa kriser påminner oss om vikten av ett tryggt finansiellt system. Vid en jämförelse mellan olika länders BNP och deras banksystem visar det sig att Sverige hamnar på en tredjeplats bland Europas största …

Läs mer

Teoretisk fysik

Teoretisk fysik

Den här profilen passar för dig som är intresserad av teoretisk fysik. I profilen behandlar vi de olika typer av grundläggande krafter som finns i naturen. Dessa behandlas i kurser om allmän relativitetsteori, elektromagnetism och kvantfältteori.

I naturen finns fenomen som inte kan beskrivas av den klassiska fysiken, t.ex. …

Läs mer

Fotonik

Fotonik

Fotonik är ett snabbt växande vetenskapsområde som utgörs av läran om ljus, speciellt dess generering, egenskaper, manipulering, detektering och tillämpningar. Eftersom ljus kan växelverka med materia på många olika sätt är det ett oöverträffat hjälpmedel inom vetenskapen där det bl a används för att karakterisera, manipulera och behandla olika material. …

Läs mer

Nanoteknik och avancerade material

Nanoteknik och avancerade material

Denna profil ger en grundläggande förståelse för hur diverse avancerade material kan tillämpas som superkondensatorer, organisk elektronik, solceller, och supraledare. Profilen innefattar också en fördjupning i olika typer av nanostrukturerade material, såsom fullerener, kolnanorör, grafen, kvantprickar. Denna fördjupning är av både teoretisk och experimentell karaktär och ett fokus ligger på …

Läs mer

Basblock

Basblock

Teknisk fysiks basblock för de tre första åren på programmet. Under det tredje och fjärde året på Teknisk Fysik kan du välja mellan att följa kurser inom en angiven profilering eller välja kurser inom ett stort utbud av valbara kurser.

Läs mer

Kombinerade profiler

Kombinerade profiler

Under denna kategori hittar du blockscheman som är sammansatta av två stycken profiler. Dessa scheman består av respektive profils kärnkurser för att ge dig som student en god kompetens i båda inriktningarna. Profilerna är sammansatta av respektive profilansvariga tillsammans med kvalitetsamanuens. Detta innebär alltså att du uppfyller examenskraven om du …

Läs mer

Robotik

Robotik

I dagens samhälle används allt oftare tekniska hjälpmedel som innehåller någon form av enkel artificiell intelligens. Det kan vara system som hjälper oss att ta beslut, hitta saker på internet eller som kanske finns i en robot som dammsuger hemma. Robotik är ett område där fysik, matematik och datavetenskap tillsammans …

Läs mer

Sensorteknik och datorseende

Sensorteknik och datorseende

Sensorer och olika mättekniker används inom vitt skilda områden för att ta in data och utvärdera den genom någon form av analys. Vad analysen är beror på området, t.ex. inom energisystem görs mätning av flöden och temperatur, inom medicin kan det vara detektion av cancerceller i mikroskopibilder eller analys av …

Läs mer