Basblock


Teknisk fysiks basblock för de tre första åren på programmet. Under det tredje och fjärde året på Teknisk Fysik kan du välja mellan att följa kurser inom en angiven profilering eller välja kurser inom ett stort utbud av valbara kurser.
Basblock

Basblock

Rekommenderade kurser