Kombinerade profiler


Under denna kategori hittar du blockscheman som är sammansatta av två stycken profiler. Dessa scheman består av respektive profils kärnkurser för att ge dig som student en god kompetens i båda inriktningarna. Profilerna är sammansatta av respektive profilansvariga tillsammans med kvalitetsamanuens. Detta innebär alltså att du uppfyller examenskraven om du läser en av dessa profiler rakt av, men det går såklart lika bra att bara hämta inspiration från dessa.
Kombinerade profiler

Rymd/Beräkning

Denna profil blandar de essentiella kurserna i rymd- och beräkningsfysik. Du som är intresserad av denna kombinerade profil kan således förvänta dig goda kunskaper inom båda områdena. Från rymdfysiken får du som student en bra insikt i viktiga rymdfysikaliska fenomen och hur man uppmäter dessa. Beräkningsfysiken ger dig kraftfulla verktyg för att behandla rymddata och att simulera olika komplicerade processer (t.ex. icke-linjära). Numeriska beräkningar av rymdrelaterade fenomen är viktiga inom många områden. Inom rymdforskning genomför man t.ex. stora datorsimuleringar (ofta med superdatorer) för att studera exempelvis plasmaflöden runt rymdfysikaliska objekt. Man kan även dra bra nytta av erfarenheter från att kombinera rymd och beräkning inom andra områden, t.ex. för studier av beteendet hos fluider (luft och vatten).

Nano/Beräkning

En kombination av profilerna nanoteknik och beräkningsfysik ger dig kunskaper i avancerade material och fysikaliska fenomen på nanonivå blandat med en stark grund i beräkningsmodeller. Du som läser denna profil får en bra inblick i både numeriska och experimentella moment i fysik. Nanoteknik och beräkningsfysik är väldigt breda områden och med en fot i båda kan du vänta dig goda arbetsmöjligheter.
Rekommenderade kurser

Industriell strålningsfysik

Industriell strålningsfysik blandar sjukhusfysiken och beräkningsfysiken till ett utmärkt paket för dig som vill arbeta med strålning utanför sjukhusmiljön. En kombination av kärnkurserna i dessa profiler med ett komplement av statistik ger dig som student en bra uppfattning av hur strålning både används och beräknas på inom industrin.

Studentexempel

Profilkurser
Rekommenderade kurser
Blockschema

Rymd/Mät

Denna profil blandar de essentiella kurserna i rymdfysik och sensorteknik. Du som är intresserad av denna kombinerade profil kan således förvänta dig goda kunskaper inom båda områdena. Från rymdfysiken får du som student en bra insikt i viktiga rymdfysikaliska fenomen och hur man uppmäter dessa. Sensortekniken ger dig verktyg att analysera rymddata samt förståelse för mätinstrumentens och satelliternas konstruktion. Modern rymdfysik är till stor del en experimentell vetenskap där man analyserar stora mängder uppmätt data. För att kunna analysera data så väl som för att kunna designa nya instrument instrument och satelliter (både för vetenskaplig och kommersiell användning) krävs goda kunskaper inom både rymdfysik och sensorteknik.

Nano/Medicinsk teknik (Under konstruktion)

Profilkurser
Rekommenderade kurser